A Hoàng – Hòa Xuân, Đà Nẵng

Thông Tin Dự Án

Tên dự án: H's House Hòa Xuân
Chủ đầu tư: Anh Hoàng
Hạng mục:
Khởi công:
Địa điểm:
Diện tích nhà:

Thi công trọn gói nhà Anh Hoàng – Hòa Xuân, Đà Nẵng
TAKI house thiết kế và thi công trọn gói
Năm hoàn thành: 2018

Các Dự Án Khác

Tư vấn miễn phí